Je hond hoort je klaar en duidelijk!

 • + 900 medewerkers
 • + 166 winkels
 • + 7.000 producten

Zoek een winkel

Je hond hoort je klaar en duidelijk!

U bent waarschijnlijk al eens betrapt terwijl u met uw hond aan het praten was, u bent er al voor geplaagd,

of er werd zelfs gedacht dat u gek was! En toch is praten met uw hond niet alleen goed voor u!

LEER HEM GEHOORZAMEN

Geen enkele hond verstaat gesproken menselijke taal. Honden hebben echter wel een geheugen en zijn intelligent:

   • Ze herkennen geluiden en intonaties, maar geen woorden en nog minder zinnen. Als je "Zit" zegt en hij gaat zitten, dan is dat omdat hij dit specifieke geluidssignaal koppelt aan de actie van gaan zitten.
   • Hij kan honderden van dergelijke associaties maken als je precies en consistent bent. Kies voor eens en voor altijd tussen "stop" en "niet bewegen" en pak het in de familie allemaal op dezelfde manier aan. 
   • Deze associaties worden gemaakt door gewoonte en herhaling. Als u tegen hem "auto" zegt om een Rode Golf aan te duiden (terwijl er een kind in de buurt weent) en dan om een gele Fiat aan te duiden (terwijl er een duif koert), dan zal hij de associatie niet maken omdat de situatie te complex is: verschillende stimuli (geuren, geluiden, bewegingen) brengen hem uit zijn concentratie.
   • Sommige gedragingen kunnen misleidend zijn en, nog erger dan geen enkele associatie, een slechte associatie creëren. U roept het commando "hier"; hij komt niet; u windt uzelf op; u zet de brokken buiten; hij komt; u straft hem. Uw hond kan de actie “komen” als gevolg gaan associëren met straffen. Hij zal dan niet meer komen. 
   • Een straf moet onmiddellijk in verband worden gebracht met de fout van de hond. Hetzelfde geldt voor een beloning. 
   • Het is een geweldige manier om uw hond basistaal en -commando's te leren. Als hij ziet dat u tevreden bent, zal hij de beloonde daad reproduceren.

LEER HEM KENNEN
Wanneer u praat, gaan uw woorden vergezeld van gebaren, houdingen, mimiek en emoties die uw hond kan voelen. Ze stellen hem in staat om uw emotionele toestand te beoordelen. De klank van de woorden zorgt bij hem voor trillingen die verschillen afhankelijk van de toon en de snelheid van uw stem:

   • Als uw toon stevig en onvriendelijk is: weet hij dat u boos op hem bent.
   • Achter een vrolijke toon: hoort hij uw intentie om te spelen. 
   • Honden herkennen uw stemmingen: ze kennen u goed en slagen er soms in om op uw gedrag te anticiperen.
   • Probeer hem ook te begrijpen: door middel van spraak kan u een verbinding tussen u beide tot stand brengen. 
   • Hem over uw dag vertellen kan nutteloos lijken, maar u geeft hem tijd en aandacht en dit versterkt uw band. 
   • Hoffelijk zijn zal ook hem inspireren tot respect en associëren met iets positiefs en plezierigs. Omgekeerd kunnen agressie en vulgariteit verkeerd worden begrepen.

Heeft u vragen over de communicatie tussen uzelf en uw hond? Spring eens binnen in uw Tom & Co winkel.

Gerelateerde producten: