Wie is de baas van de roedel?

 • + 900 medewerkers
 • + 165 winkels
 • + 7.000 producten

Zoek een winkel

Wie is de baas van de roedel?

Net zoals alle levende organismen hebben wolven en honden een gecodeerde groepsorganisatie om met hun omgeving te communiceren. Deze sociale samenhang is noodzakelijk, en zelfs van vitaal belang voor het goed functioneren van het geheel. Bereid u voor om te veranderen in een “Alfa”!

DE ROEDEL VAN DE WOLF

Elk individu bekleedt hier een bepaalde rang binnen de groep:

   • Een dominant koppel, Alfa genoemd, staat in het midden. 
   • Daar rondom zitten de Beta's: mannelijke en vrouwelijke volwassen hulpleiders. 
   • De Omega’s: welpen, ouderen en zieken blijven aan de rand.

Het alfamannetje neemt een bevoorrechte positie in; hij is de eerste die mag eten en is de enige die mag reproduceren. Hij organiseert ook de jacht en markeert het gebied. Om zijn belangen te verdedigen hoeft hij niet te vechten omdat anderen zijn status respecteren en aanvaarden. Zijn rol is niet die van despoot, maar die van vredestichter. Hij garandeert de cohesie, veiligheid en duurzaamheid van de groep. Zijn houding herinnert voortdurend aan zijn status.

DE ROEDEL VAN DE HOND

Bekijk even het gedrag van honden als huisdieren, weg van menselijke invloed:

   • Ze hebben hun eigen taal: die ze in de loop van duizenden jaren hebben ontwikkeld.
   • Ze weten dat de mens niet weet hoe hij deze kan ontcijferen: zozeer zelfs dat ze met kracht van waarneming hun baasje imiteren. Heeft u ooit de indruk gehad dat uw hond naar u glimlachte? Hij maakt de associatie tussen glimlach en beloning; als hij u imiteert, betekent dit een positief gevoel of dan laat hij u goed voelen met een vleugje humor.

Deze aangeboren mechanismen blijven bestaan, maar ze zijn bijgewerkt door rituelen die zijn verworven door contact met de mensheid. Hun roedelinstinct zorgt ervoor dat ze altijd de hiërarchische structuur respecteren.

LEIDER VAN DE ROEDEL

In de hiërarchie bent u de baas. Neem de houding en gedragingen aan die uw dominantie markeren:

   • Ga eerst zelf aan tafel: wanneer u klaar bent met uw maaltijd, voedt u hem. De lageren in rang van de roedel wachten op hun beurt zelf af.
   • Verhinder hem de toegang: tot bepaalde kamers en reserveer de meest comfortabele slaapgedeeltes voor uzelf. 
   • De mand: die lager staat dan de zetel, heeft een lagere hiërarchische waarde. 
   • Wanneer uw hond zijn territorium wil beheersen: plaatst hij zich in het midden van het pad om de weg te blokkeren om uit te kijken naar wie vertrekt en aankomt. Als u over hem heen stapt, bevestigt u zijn dominantie. In plaats daarvan stuurt u hem beter naar zijn mand.

Een dominante hond kan onhandelbaar of zelfs oncontroleerbaar worden. Hij beschouwt alle voorrechten die aan uw zijde zijn verworven als privileges. Elke vraagstelling over iemands status als prins wordt beschouwd als territoriale of hiërarchische agressie. Hij toont zijn tanden, blaft en bijt.

Een hond die ervan overtuigd is dat hij de leider is zal minder agressief zijn dan een hond die aan zijn territorium werkt. De erkende leider hoeft niet gewelddadig te zijn. Een blik, een standvastige houding, een niet-kwetsbare beet is genoeg om te herinneren aan de juiste hiërarchie.

Gerelateerde producten: