Wanneer mag men nieuwe vissen in het aquarium plaatsen ?

  • + 900 medewerkers
  • + 166 winkels
  • + 7.000 producten

Zoek een winkel

Wanneer mag men nieuwe vissen in het aquarium plaatsen ?

Op één en dezelfde dag én het aquarium én vissen voor dat aquarium kopen, wordt niet aangeraden. 

Zoiets loopt zelfs fataal af wanneer je warmwatervissen wil gaan houden. Alles is immers een kwestie van biologisch evenwicht. En dat voor elkaar krijgen, kost enige tijd. Dus zal je na de aanschaf van een aquarium (maar altijd vòòr de komst van je vissen) één tot twee weken moeten voorzien om voor hen een optimaal biotoop te creëren.

OPSTART AQUARIUM

Je werkt in stappen. Nadat het aquarium is gekocht en de accessoires geïnstalleerd, breng je het bodemgrind aan. Daarna giet je zachtjesaan leidingwater in het aquarium, best terwijl je òp het grind een plastic zak legt – zo blijft het grind mooi op de bodem liggen.

Daarna breng je de plantjes aan, je voegt de producten toe die chloor neutraliseren en voor de juiste pH-waarde zorgen en tot slot start je de filter en de verwarmer op. Na een tweetal weken, waarin je uiteraard checkt of de plantjes het wel goed doen, is het tijd voor de grote stap!

WATER TESTEN

Om er zeker van te zijn dat je vissen in een optimale omgeving terecht komen, test je na ruim een week best al eens de waterkwaliteit. Dat is makkelijk: er bestaan strips die je in het water doopt, en die vervolgens verkleuren. Op basis van de kleuren die op de strips verschijnen, kan je makkelijk de pH-waarde (zuurtegraad) aflezen en deze zo nodig bijsturen.

Bij sommige strips kan je wanneer dat nodig is voor je vissen ook de gH-waarde (totale hardheid), de carbonaathardheid (een veiligheidsbuffer voor de pH-waarde; wanneer die 6 à 8 graden telt, voorkom je bijvoorbeeld dat je pH-waarde al te snel kan schommelen), het gehalte aan nitriet (omgezette eiwitten) en nitraat (een gedeelte van het omgezette nitriet, dat bij een teveel kan leiden tot algvorming) aflezen.

OPNIEUW INGEWIKKELD

Niet alles is meteen nodig voor de opstart van een eenvoudig aquarium, maar de pH-waarde moet je alleszins kennen en ze moet afgestemd zijn op je vissen. Zit die waarde snor, dan kan je de vis in het aquarium zetten.

We bieden deze service ook in onze Tom&Co winkels aan. Breng een staaltje bij ons binnen. Wij analyseren de totale hardheid, carbonaathardheid (KH), de pH- en nitraatwaarden, nitriet, chloor en kooldioxide. Wij zullen u voor elke te verbeteren parameter specifieke producten voorstellen.

VOORZICHTIGE INTRODUCTIE

Acclimatiseren is daarbij belangrijk, dus vervang je eerst 2/3de van het water dat in het zakje waarin je nieuwe vis zit door aquariumwater, waarna je het zakje een half uurtje in het aquarium laat drijven. Daarna mag de vis zijn nieuwe woonst definitief inzwemmen! Het is het beste slechts een paar vissen tegelijk te introduceren; zo kan je de volgende dagen in het oog houden of alles goed loopt. (Zie ook: ‘Hoe zie je of je vis ziek is?’)

Een belangrijk advies als afsluiter: bacteriën voeg je pas aan het water toe wanneer de vis al in het aquarium zit. Zonder vis hebben de bacteriën immers geen voedsel, ze eerder toevoegen is dus zinloos.

Gerelateerde producten: