Vogelorganisaties

 • + 900 medewerkers
 • + 166 winkels
 • + 7.000 producten

Zoek een winkel

Vogelorganisaties

Leer vogels en hun gewoonten beter kennen, om ze beter te kunnen beschermen.

We stellen enkele grote vogelkenners aan u voor en vertellen hoe u een gewonde vogel kan helpen.

KBVBV

Het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels of kortweg KBVBV werd in 1922 opgericht en is de oudste nationale natuur- en vogelbeschermingsvereniging van België.

DOELEN

In haar revalidatiecentrum in Anderlecht redt de vereniging duizenden dieren per jaar. Bovendien koopt ze regelmatig verschillende natuurreservaten aan. Met onder meer een groot aantal activiteiten wil de vereniging de volgende jaren vier doelstellingen bereiken:

   • de bedreigde wilde fauna helpen
   • actie voeren om de wetgeving rond de bescherming van de biodiversiteit te verbeteren
   • sensibiliseren voor de schoonheid van het milieu
   • de natuur behoeden en beschermen.

LIDMAATSCHAP

Liggen deze onderwerpen je nauw aan het hart, word dan lid van het KBVBV. Politici geven bij voorkeur meer aandacht aan verenigingen die veel leden tellen. Leden ontvangen ook het leerrijke magazine “Mens en Vogel”.

FACEBOOK

Wordt alvast lid van de Facebookpagina, die al meer dan 8.000 andere vogelliefhebbers telt. Wil je een concreet beeld krijgen van hun activiteiten? Ga dan snel naar de website en maak kennis met de dieren en ontdek de toewijding van het personeel en de vrijwilligers. Je doet ongetwijfeld nieuwe ideeën op!

AVIORNIS

Aviornis is een internationale belangenvereniging voor liefhebbers en kwekers van vogels. Het gaat dan met name om siervogels en sierwatervogels. De naam Aviornis is een samenvoeging van twee andere woorden: avis is latijn voor vogel en ook ornis is Oudgrieks voor vogel.

DOELEN

Ze wil met kweekprogramma’s in gevangenschap bedreigde soorten beschermen en de samenwerking tussen Belgische en Europese kwekers bevorderen. Zonder deze liefhebbers van de vogelkwekerij zouden vele vogelsoorten al verdwenen zijn. De vereniging werd opgericht in 2001. De voornaamste doelen zijn:

   • De natuur in Vlaanderen beschermen
   • Heeft de ambitie om de biodiversiteit te vrijwaren
   • De algemene staat van de natuur te herstellen, in evenwicht met onze menselijke activiteiten. 

Ben je kweker of liefhebber? Bij de vereniging vind je een schat aan waardevolle informatie, praktisch advies en aanbevolen lectuur. Volg hen via Facebook.

BEROEP

Siereenden kweken is meer dan een bezigheid … het is een roeping, die boeiend maar ook veeleisend is. Ze vraagt 24/7 aandacht op het ritme van de vogels en niet dat van de mens. Zo werden er verschillende werkgroepen opgericht om bepaalde vogelsoorten te beschermen.

In de praktijk werken de liefhebbers op verschillende niveaus: ze creëren natuurreservaten, voeren acties bij de overheidsdiensten uit om de wetgeving te verbeteren en lanceerden een geheel van terreinen (tuinen en velden) die door de eigenaars zelf worden beheerd en waar de natuur wordt gerespecteerd.

DIY

Wil je de namen van de vogels leren kennen die in jouw tuin op bezoek komen? Haal dan de tuingids van Natuurpunt in huis, met de vogelsoorten die je in de winter het vaakst ziet. Gratis te downloaden via de website van Natuurpunt.

Heb je de smaak helemaal te pakken? Volg je passie voor vogels en word lid van de Algemene Ornithologische Bond van België. Het schitterende magazine ‘De Vogelwereld’ biedt kwaliteitsfoto’s en artikels die door specialisten werden geschreven (11 nummers per jaar).

GEWONDE VOGEL

Wat moet je doen als je een gewonde vogel vindt?

   • Zet het vogeltje terug in zijn nest of op een tak buiten het bereik van katten. Want in de zomer gaat het meestal om een jong. Zijn ouders zullen er zich snel over ontfermen. Je kan het in de gaten houden of de ouders ervoor zorgen.
   • In de winter kan het een vogel zijn die verzwakt is door gebrek aan voedsel. Plaats hem in een kartonnen doos op een rustige plek. 
   • Geef een vogel enkel te eten als je zijn dieet kent. Ongeschikt voedsel kan hem immers fataal worden. Geef zaden aan zaadeters (zoals mussen en vinken) en kies eigeel, rundvlees, fruit of zelfs nat kattenvoer voor insecteneters (zoals merels en roodborstjes). Geef nooit vochtig brood of suikerwater! 
   • Is de vogel gewond, aarzel dan niet om hem naar een revalidatiecentrum te brengen. Er zijn er een dertigtal in België.

Gerelateerde producten: