Cede

  • + 900 medewerkers
  • + 166 winkels
  • + 7.000 producten

Zoek een winkel

CéDé, kwaliteitsvogelvoeding sinds 1954!

CéDé, Dankzij een nauwe samenwerking met voedingsdeskundigen en vogelkwekers zijn de verschillende CéDé producten ontwikkeld. De uitwisseling van kennis en ervaringen met vogelliefhebbers heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat CéDé wereldwijd tot marktleider van eivoeders voor vogels is uitgegroeid.

Alle producten